Mijn Notarissen, Geassocieerde notarissen te Beringen

 

Mijn Notarissen

Geassocieerde notarissen te Beringen

 

MIJN NOTARISSEN

Koolmijnlaan 386
3581 Beverlo
Tel. (011) 42.57.01
Fax. (011) 42.87.45

BV
BTW BE 0758764385
RPR Antwerpen afdeling Hasselt
Verzekeringen van het Notariaat cv

 

24 februari 2021

Een woning kopen in de vijf Vlaamse provinciehoofdsteden werd in 2020 een stuk duurder. De prijzen voor woonhuizen stegen gemiddeld met +6,7% in vergelijking met 2019. De prijzen voor appartementen namen met +7,0% toe. Dat blijkt uit de derde barometer over de prijsevolutie voor vastgoed in Antwerpen, Brugge, Gent, Hasselt en Leuven van de Federatie van het Notariaat (Fednot).
Een woonhuis was het goedkoopst in Hasselt (292.160 euro) en het duurst in Leuven (404.149 euro). Een appartement was het goedkoopst in Antwerpen (223.764 euro) en het duurst in Gent (288.184 euro). In het afgelopen jaar was het aandeel jongeren dat vastgoed kocht in de provinciehoofdsteden minder groot: 27,9% was 30 jaar of jonger. In 2019 ging het om 30,1%.

Voor een woonhuis steeg de prijs in Antwerpen, Brugge, Gent, Hasselt en Leuven met gemiddeld +6,7%, dezelfde prijsevolutie als in de rest van Vlaanderen. De prijs van een appartement steeg iets meer in de 5 steden (+7,0%) tegenover +6,5% in de rest van Vlaanderen.
Leuven was in 2020 de duurste stad om een woonhuis te kopen. De prijs bedroeg er gemiddeld 404.149 euro. Hasselt was het goedkoopst met een gemiddelde prijs van 292.160 euro.

Een appartement was het goedkoopst in Antwerpen (223.764 euro) en het duurst in Gent (288.184 euro).

Minder jonge kopers in 2020
In het afgelopen jaar was het aandeel jongeren dat vastgoed kocht in de provinciehoofdsteden minder groot: 27,9% was 30 jaar of jonger. In 2019 ging het om 30,1%.
In Leuven was 21,4% van de kopers 30 jaar of jonger. In 2019 bedroeg hun aandeel 24%.
In 2020 kochten jonge kopers vooral in Antwerpen (29,8%). In 2019 waren ze vooral actief in Gent (32,3%).
Op nationaal niveau daalde het aantal kopers dat 30 jaar of jonger was het afgelopen jaar ook: -19,6% in vergelijking met 2019. In dat jaar waren jongeren bijzonder actief op de markt nadat de afschaffing van de woonbonus werd aangekondigd. Bij de 50-plussers bedroeg de daling van iets meer dan -7%.
In de provinciehoofdsteden was de daling forser: -26% bij de kopers van 30 jaar en jonger tegenover -11% bij de 50-plussers.
Notaris Bart van Opstal, woordvoerder van Notaris.be: “Het feit dat jonge kopers minder actief waren in de provinciehoofdsteden is een aandachtspunt. We merken in onze dagelijkse praktijk dat het voor vele jonge koppels geen evidente zaak is om een betaalbare woning te vinden in het centrum van de stad. Zeker als ze op eigen kracht, zonder financiële steun van ouders, een woning willen kopen. Jonge singles hebben het nog moeilijker.”  

Lees hier het perscommuniqué.

Bron: Fednot

23 februari 2021

Je wil het niet meemaken: de school van je zoon of dochter belt je op om een coronabesmetting te melden. Daardoor moet je onverwacht thuiswerk en de opvang van je kind combineren. En dat kan doorwegen, zeker als je alleen woont omdat je gescheiden bent.

Kan je dan van de co-ouderschapregeling afwijken?   

Co-ouderschap

Co-ouderschap is een regeling waarbij gescheiden ex-partners zoveel mogelijk op gelijke voet staan als het op de opvoeding en het verblijf van hun kind(eren) aankomt. Het co-ouderschap omvat verschillende facetten zoals:

 • Gezagsco-ouderschap: Het is de regel dat de ouders samen het ouderlijk gezag uitoefenen over de kinderen.  Dat betekent dat beide ouders instaan voor de opvoeding. Beiden nemen belangrijke beslissingen over de opvoeding, de schoolkeuze, medische beslissingen... Slechts in uitzonderlijke gevallen kent de rechter het ouderlijk gezag toe aan één van de ouders.

 • Verblijfsco-ouderschap: Ouders kiezen in onderling overleg hoe ze het verblijf van hun kinderen regelen. Vandaag geeft de rechter de voorkeur aan een regeling waarbij de kinderen in gelijke mate (50/50) bij hun ouders verblijven als één van de ouders dit wenst.

 • Financieel co-ouderschap:Beide ouders krijgen elk de helft van de volledige verhoging van de belastingvrije som door het fiscaal ten laste hebben van een kind.

Corona en verblijfsregelingen

De afspraken over het verblijf van de kinderen kunnen de ouders vastleggen in een overeenkomst. Maar een familierechter kan deze regeling ook opleggen via een vonnis. Ouders kunnen niet op eigen houtje beslissen om deze afspraken niet na te leven. Ook niet in coronatijden.

Ondanks de coronacrisis, verhuizen kinderen vandaag  van de ene co-ouder naar de andere als dat zo bepaald is. Er bestaat geen verbod op contact binnen een gezinsverband, ook niet bij gescheiden ouders.  Dit geldt ook als het kind in het buitenland woont. Een kind naar zijn andere ouder brengen, is een essentiële verplaatsing. Een ouder kan zich niet verschuilen achter de grenscontroles om de afspraken te ontlopen.

Afwijken van de regeling

In sommige situaties is het onoverkomelijk om af te wijken van de regeling.  Uitzonderlijk kan een ouder beslissen om zijn kind niet naar de andere co-ouder te brengen. Dat kan

 • Als de ouders in onderling overleg belissen om van de regeling af te wijken. Bijvoorbeeld wanneer een ouder vaak met kwetsbare groepen werkt en minder risico’s wil nemen. Ouders kunnen ook afwijkende afspraken maken als één van de ouders de opvang echt niet op zich kan nemen.

 • Als het kind, één van de ouders of een ander gezinslid besmet is en dus in quarantaine moet blijven.

 • Als het kind volgens de coronaregels in thuisisolatie moet verblijven.

De co-ouder die omwille van een besmettingsrisico zijn kind niet naar de andere ouder wil brengen, moet dit rechtvaardigen met een medisch attest of een ander bewijs. Corona kan  een reden zijn om af te wijken van een regeling, maar het mag nooit als excuus gebruikt worden. Stabiliteit en structuur voor de kinderen, zekerheid en het naleven van de afspraken blijven de regel.

Bron: Fednot

22 februari 2021

Van plan om te ondernemen in 2021? Proficiat! Alles start met een goed juridisch kader. Je kan kiezen voor een eenmanszaak of een vennootschap. Een belangrijke keuze, die een invloed heeft op je verschuldigde belastingen, rechten, verplichtingen en aansprakelijkheid. Een woordje uitleg in onze nieuwe Notaristip!

Wil je meer weten over het starten van een onderneming? Bekijk dan hier onze handige brochure!

Bron: Fednot

 
 
(Notarieel) jurist of ervaren medewerker 23 februari 2021

Voltijds

Functieomschrijving:

Notariskantoor “Mijn Notarissen”, te Beringen (Beverlo) zoekt voor onmiddellijke indiensttreding:

een (notarieel) jurist(e), of een ervaren notarieel medewerker om zelfstandig akten en dossiers af te werken.

 • Zelfstandig beheer en opvolging van dossiers in de verschillende rechtstakken (vastgoedrecht, familierecht, vennootschapsrecht …).
 • Direct contact met het cliënteel
 • Adviesverlening
 • Voorbereiden en opstellen van courante aktes

Wij vragen:

 • Aangename werksfeer
 • Een verantwoordelijke job, in rechtstreeks contact met het cliënteel
 • Een afwisselende en boeiende job
 • Mogelijkheid tot deelname aan diverse opleidingen
 • Vlot bereikbaar kantoor
 • Aantrekkelijk verloningspakket aangepast aan de ervaring
 • Duurzame samenwerking

Wij bieden:

 • Een enthousiaste medewerker/ster
 • Ervaring is een troef
 • Nauwkeurigheid, collegialiteit en zelfstandigheid
 • Klantvriendelijkheid en discretie
 • Voltijds voor onbepaalde duur

Interesse:
CV bij voorkeur per e-mail naar jan@mijnnotarissen.be

‘Indien u solliciteert bij ons zal uw CV en motivatiebrief, die onder andere identificatiegegevens, gegevens betreffende het beroep en academisch curriculum bevatten, in onze databank 3 jaar bijgehouden worden om redenen van gerechtvaardigd belang (Bv: contacteren voor een nieuwe job). Deze gegevens zullen niet uitgewisseld worden met derden, tenzij omwille van een wettelijke verplichting. U kan steeds alle rechten uitoefenen opgenomen in de GDPR met name, recht op inzage en informatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking van de verwerking, recht op rectificatie, recht op bezwaar en recht om klacht neer te leggen bij de toezichthoudende overheid, door info@privanot.be te contacteren. Wij zien erop toe dat al uw persoonsgegevens behandeld worden volgens de geldende Privacywetgeving.’

 Afdrukken
Administratief medewerker - onthaal 11 februari 2021

Voltijds

Functieomschrijving:

 • Je verzorgt zowel het telefonisch onthaal als onthaal aan de balie.
 • Je doet administratieve verwerking van verleden akten en de nazorg.
 • Je volgt tekoopstellingen op.
 • Je ondersteunt de juristen in hun werk, en maakt eventueel eenvoudige akten op.

Werkomgeving:

Notariskantoor “Mijn Notarissen”, te Beringen (Beverlo) zoekt voor onmiddellijke indiensttreding:

 • Je gaat als notariële medewerker aan de slag in een modern en ruim notariskantoor in Beringen.
 • Wij hechten veel belang aan een vriendelijk onthaal en een correcte, kwaliteitsvolle en snelle dienstverlening naar onze cliënten toe.

Wij vragen:

 • Van jou wordt verwacht dat je een nauwkeurige en discrete medewerker bent, die organisatorisch sterk en gelijk klantvriendelijk is, stressbestendig, zelfstandig, punctueel, leergierig, met een probleemoplossend vermogen en zin voor verantwoordelijkheid.
 • Ervaring in het notariaat of een ander juridisch beroep is een pluspunt.
 • Je moet in ieder geval vlot kunnen werken met informatica in het algemeen.

Wij bieden:

 • Een verantwoordelijke job, in rechtstreeks contact met het cliënteel, voor een snelle en duurzame indiensttreding.
 • Aangename werksfeer
 • Een afwisselende en boeiende job
 • Mogelijkheid tot deelname aan diverse opleidingen
 • Vlot bereikbaar kantoor
 • Aantrekkelijk verloningspakket aangepast aan de ervaring

Interesse:
CV bij voorkeur per e-mail naar jan@mijnnotarissen.be

Indien u solliciteert, zal uw CV en motivatiebrief, die onder andere identificatiegegevens, gegevens betreffende het beroep en academisch curriculum bevatten, in onze databank bijgehouden worden om redenen van gerechtvaardigd belang (bv. contacteren voor een nieuwe job). Deze gegevens zullen niet uitgewisseld worden met derden, tenzij omwille van een wettelijke verplichting. U kan steeds alle rechten uitoefenen opgenomen in de GDPR met name, recht op inzage en informatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking van de verwerking, recht op rectificatie, recht op bezwaar en recht om klacht neer te leggen bij de toezichthoudende overheid, door uw mail te contacteren. Wij zien erop toe dat al uw persoonsgegevens behandeld worden volgens de geldende Privacywetgeving.

 Afdrukken

(Notarieel) jurist of ervaren medewerker

23 februari 2021

Voltijds

Functieomschrijving:

Notariskantoor “Mijn Notarissen”, te Beringen (Beverlo) zoekt voor onmiddellijke indiensttreding:

een (notarieel) jurist(e), of een ervaren notarieel medewerker om zelfstandig akten en dossiers af te werken.

 • Zelfstandig beheer en opvolging van dossiers in de verschillende rechtstakken (vastgoedrecht, familierecht, vennootschapsrecht …).
 • Direct contact met het cliënteel
 • Adviesverlening
 • Voorbereiden en opstellen van courante aktes

Wij vragen:

 • Aangename werksfeer
 • Een verantwoordelijke job, in rechtstreeks contact met het cliënteel
 • Een afwisselende en boeiende job
 • Mogelijkheid tot deelname aan diverse opleidingen
 • Vlot bereikbaar kantoor
 • Aantrekkelijk verloningspakket aangepast aan de ervaring
 • Duurzame samenwerking

Wij bieden:

 • Een enthousiaste medewerker/ster
 • Ervaring is een troef
 • Nauwkeurigheid, collegialiteit en zelfstandigheid
 • Klantvriendelijkheid en discretie
 • Voltijds voor onbepaalde duur

Interesse:
CV bij voorkeur per e-mail naar jan@mijnnotarissen.be

‘Indien u solliciteert bij ons zal uw CV en motivatiebrief, die onder andere identificatiegegevens, gegevens betreffende het beroep en academisch curriculum bevatten, in onze databank 3 jaar bijgehouden worden om redenen van gerechtvaardigd belang (Bv: contacteren voor een nieuwe job). Deze gegevens zullen niet uitgewisseld worden met derden, tenzij omwille van een wettelijke verplichting. U kan steeds alle rechten uitoefenen opgenomen in de GDPR met name, recht op inzage en informatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking van de verwerking, recht op rectificatie, recht op bezwaar en recht om klacht neer te leggen bij de toezichthoudende overheid, door info@privanot.be te contacteren. Wij zien erop toe dat al uw persoonsgegevens behandeld worden volgens de geldende Privacywetgeving.’

 Afdrukken

Administratief medewerker - onthaal

11 februari 2021

Voltijds

Functieomschrijving:

 • Je verzorgt zowel het telefonisch onthaal als onthaal aan de balie.
 • Je doet administratieve verwerking van verleden akten en de nazorg.
 • Je volgt tekoopstellingen op.
 • Je ondersteunt de juristen in hun werk, en maakt eventueel eenvoudige akten op.

Werkomgeving:

Notariskantoor “Mijn Notarissen”, te Beringen (Beverlo) zoekt voor onmiddellijke indiensttreding:

 • Je gaat als notariële medewerker aan de slag in een modern en ruim notariskantoor in Beringen.
 • Wij hechten veel belang aan een vriendelijk onthaal en een correcte, kwaliteitsvolle en snelle dienstverlening naar onze cliënten toe.

Wij vragen:

 • Van jou wordt verwacht dat je een nauwkeurige en discrete medewerker bent, die organisatorisch sterk en gelijk klantvriendelijk is, stressbestendig, zelfstandig, punctueel, leergierig, met een probleemoplossend vermogen en zin voor verantwoordelijkheid.
 • Ervaring in het notariaat of een ander juridisch beroep is een pluspunt.
 • Je moet in ieder geval vlot kunnen werken met informatica in het algemeen.

Wij bieden:

 • Een verantwoordelijke job, in rechtstreeks contact met het cliënteel, voor een snelle en duurzame indiensttreding.
 • Aangename werksfeer
 • Een afwisselende en boeiende job
 • Mogelijkheid tot deelname aan diverse opleidingen
 • Vlot bereikbaar kantoor
 • Aantrekkelijk verloningspakket aangepast aan de ervaring

Interesse:
CV bij voorkeur per e-mail naar jan@mijnnotarissen.be

Indien u solliciteert, zal uw CV en motivatiebrief, die onder andere identificatiegegevens, gegevens betreffende het beroep en academisch curriculum bevatten, in onze databank bijgehouden worden om redenen van gerechtvaardigd belang (bv. contacteren voor een nieuwe job). Deze gegevens zullen niet uitgewisseld worden met derden, tenzij omwille van een wettelijke verplichting. U kan steeds alle rechten uitoefenen opgenomen in de GDPR met name, recht op inzage en informatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking van de verwerking, recht op rectificatie, recht op bezwaar en recht om klacht neer te leggen bij de toezichthoudende overheid, door uw mail te contacteren. Wij zien erop toe dat al uw persoonsgegevens behandeld worden volgens de geldende Privacywetgeving.

 Afdrukken
 
 

Immo

Online verkoop € 120.000

Huis
Asbergstraat 58
3582 Beringen

Uit de hand verkoop € 149.500

Grond
Baalbergstraat
3980 Tessenderlo

Uit de hand verkoop € 149.500

Grond
Baalbergstraat
3980 Tessenderlo

Online verkoop € 140.000

Huis
Salviastraat 8
3580 Beringen

Uit de hand verkoop € 180.000

Handelspand
Dorpsstraat 24
3971 Leopoldsburg

Uit de hand verkoop € 248.000

Appartement
Paalseweg 11
3980 Tessenderlo

Uit de hand verkoop € 27.500

Grond
Hamsesteenweg
3971 Leopoldsburg

Uit de hand verkoop € 295.000

Huis
Beverlosesteenweg 439
3582 Koersel

Uit de hand verkoop € 280.000

Huis
Steenovenstraat 58
3582 Koersel

 
 
 

MIJN NOTARISSEN

Koolmijnlaan 386
3581 Beverlo
Tel. (011) 42.57.01
Fax. (011) 42.87.45

 

Verlofperiodes